Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wydało broszurę dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, którą można otrzymać bezpłatnie.

Broszura pt. Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających OOŚ, w tym inwestycji drogowych to praktyczny przewodnik dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców po arkanach prawa ochrony środowiska. Zawiera opis podstawowych aktów prawnch z zakresu postępowania z udziałem społeczeństwa, w szczególności Konwencji z Aarhus, Dyrektywy Siedliskowej, Dyrektywy o udziale społecznym, Prawa Ochrony Środowiska, a także praktyczne porady z zakresu udziału w postępowaniach z udziałem społeczeństwa. Autorem broszury jest Magdalena Bar - prawnik kancelarii Jendrośka, Jerzmański, Bar i Wspólnicy.

Broszurę posiadamy w nakładzie 600 szt. Wnioski o przesłanie broszury można kierować pocztą, e-mialem lub telefonicznie do biura w Warszawie.

Wersja WWW: [zobacz >>>]