Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

20 marca 2006 r. w Warszawie w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. został podpisany kolejny kontrakt związany z zadaniem ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. W ramach umowy wykonana zostanie naprawa 10 obiektów inżynieryjnych (np. wymiana elementów konstrukcji, wzmocnienie przęseł mostu na Noteci) oraz prace torowe na liniach kolejowych Warszawa - Poznań - Kunowice (E-20), Rzepin - Szczecin (linia nadodrzańska) i Poznań - Bydgoszcz. Termin zakończenia prac - II kwartał 2007 r.

Wykonawcą prac o łącznej wartości 1.644.396 euro, w tym ze środków Unii Europejskiej 1.233.297 euro (75%) oraz z budżetu państwa 411.099 euro (25%), będzie konsorcjum składające się z Zakładu Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. oraz Zakładu Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o. Umowę podpisali: w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. członkowie Zarządu: Teresa Zwiernik i Józef Jeżewicz, a w imieniu wykonawcy prezes Zarządu ZNI Stargard Szczeciński Dariusz Zetkowski i członek Zarządu Włodzimierz Krysiński.

W ramach programu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce (tzw. Program likwidacji wąskich gardeł) przewiduje się m.in. wymianę ponad 300 km nawierzchni kolejowej, szyn i rozjazdów, naprawę i przebudowę podtorza i obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej oraz zamontowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji na przejazdach kolejowo - drogowych.

W okresie od czerwca 2004 r. podpisano następujące kontrakty:

- z konsorcjum Mott McDonald Ltd na nadzór i zarządzanie kontraktem,

- z konsorcjum Jacobs GIBB Polska na przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla wszystkich kontraktów,

- z firmą PORR Technobau und Umwelt AG (Austria) na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem dwóch przęseł estakady przylegających do wiaduktu na szlaku Wrocław Główny – Wrocław Grabiszyn,

- z konsorcjum PRK S.A. w Krakowie na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z przebudową obiektów inżynieryjnych na linii Kraków – Medyka oraz zabezpieczenie osuwisk na liniach Warszawa – Kraków i Kraków - Medyka,

- z firmą SKANSKA S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z przebudową obiektów inżynieryjnych na liniach Warszawa – Katowice i Chorzów – Tczew (magistrala węglowa) oraz zabezpieczeniem osuwisk na linii Katowice – Zwardoń,

- z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Spółka z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z zainstalowaniem samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 17 przejazdach kolejowo-drogowych.

- z firmą Schweerbau GmbH&Co.KG na wymianę 23 km nawierzchni kolejowej na odcinku Tunel - Kraków i wymianę rozjazdów na stacji Łańcut.

Całkowita wartość wszystkich prac zaplanowanych w ramach programu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce wynosi 135 420 tys. euro, w tym koszty kwalifikowane 111 milionów euro. Wszystkie prace zostaną wykonane najpóźniej w terminie do końca 2008 r.