Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W ogóle prywatni właściciele kładek nie świecą już przykładem bezawaryjnych wind w takim stopniu jak kiedyś.