Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

"Zielone Mazowsze" wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolejowych Przewozów Lokalnych oraz burmistrzem Opoczna założyło Grupę Partnerską Ziemi Opoczyńskiej. Głównym celem Grupy jest odbudowa pasażerskich przewozów kolejowych w rejonie Opoczna.

W działania na rzecz "Kolei Opoczyńskiej" zaangażowaliśmy się już na jesieni 2004 r. - impulsem było to, że burmistrz jest chętny do przejęcia linii przez samorząd. Obecnie staramy się o dofinansowanie z fundacji "Partnerstwo dla Środowiska" prowadzonych w Niemczech poszukiwań używanego taboru kolejowego.