Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

List otwarty organizacji ekologicznych w sprawie Euro 2012

Sz. P. Jarosław Kaczyński
Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
Przewodniczący Polskiego Komitetu Organizacyjnego Euro 2012.

Szanowny Panie Premierze,

Gratulujemy Polsce możliwości organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku wspólnie z Ukrainą. Wielu członków organizacji ekologicznych jest fanami piłki nożnej i cieszy się z faktu, że taka impreza zostanie zorganizowana w ich krajach, przyczyniając się do promocji i rozwoju tych krajów.

Właśnie w sprawie zrównoważonego rozwoju na Euro 2012 organizacje ekologiczne porozumiały się i proponują Państwu współpracę. Chcemy, aby wzorem portugalskiego Euro 2004, Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku, Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii czy Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, była to impreza ekologicznej zgody i dążenia do coraz wyższych standardów ochrony naszej planety, szczególnie w zakresie ochrony klimatu.

Rozumiemy chęć organizatorów do maksymalnego przyspieszenia inwestycji związanych z Euro 2012 za pomocą środków prawnych. Wiemy jednak, że głównym zagrożeniem dla realizacji koniecznych dla imprezy inwestycji może okazać się, niezależnie od przyjętych rozwiązań prawnych, brak szerokiej współpracy organizatorów Mistrzostw z lokalnymi społecznościami oraz organizacjami pozarządowymi, które się z nich wywodzą i w nich działają. Należy działać więc tak, aby wyprzedzająco rozwiązywać potencjalne konflikty oraz aby dobrobyt materialny osiągnięty w wyniku przyśpieszonego rozwoju nie zniweczył jakości życia Polaków i Ukraińców, związanej także z wartościami kulturowymi i przyrodniczymi ich otoczenia. Zachowanie tych wartości spowoduje, że kibice przyjadą do naszych krajów nie tylko na mecze Euro 2012, ale także na wypoczynek po ich zakończeniu. Będzie to inwestycja w obraz Polski przyjaznej ludziom, dbającej o rodzimą przyrodę oraz umożliwiająca zachęcenie turystów do odwiedzania naszego kraju ze względu na bogatą i dobrze zachowaną przyrodę i zabytki kultury. Z ponadczasowych i ekologicznych rozwiązań będziemy korzystać także my wszyscy.

W naszej opinii wskazane jest, aby organizacja mistrzostw była od samego początku procesem otwartym, a przedstawiciele organizacji społecznych mieli możliwość uczestniczenia w przygotowywaniu Euro 2012 - także jako uczestnicy instytucji odpowiedzialnych za ich organizację i podejmowanie decyzji (Komitet Organizacyjny, Rada koordynacyjna lub grupy robocze).

Bardzo korzystne dla wizerunku naszych krajów będzie opracowanie ekologicznej strategii realizacji Mistrzostw Europy w 2012 roku zapewniającej m.in.:

1. Euro 2012 - oparte na rozwiązaniach innowacyjnych i przyjaznych środowisku naturalnemu, w zakresie budownictwa oraz architektury, w tym też architektury krajobrazu, a także zapewniające dostępność dla osób niepełnosprawnych. W związku z przyjazdem wielkiej liczby gości zagranicznych, szczególną uwagę w obu krajach należy zwrócić na zachowanie różnorodności biologicznej, wzorową gospodarkę odpadami oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

2. Euro 2012 - jako mistrzostwa kojarzone ze sprawną, wygodną, tanią i ekologiczną komunikacją zbiorową - zdecydowana większość gości powinna korzystać z transportu publicznego, w tym na podstawie biletów zintegrowanych w ramach aglomeracji miejskich oraz przejazdów pomiędzy miastami Euro na podstawie jednego biletu.

3. Euro 2012 - jako impreza, która nie tylko jest przygotowana na zagospodarowanie, w sposób przyjazny środowisku, powstałych z tytułu przyjazdu kibiców dodatkowych odpadów, lecz również prowadzi akcje informacyjne aby ograniczyć ich ilość.

4. Euro 2012 - imprezę przejrzystą w zakresie jawność decyzji, jawności obrad, jawności budżetu, łatwego dostępu do informacji publicznej oraz o środowisku, a także przyjazną dla społeczności lokalnych - inwestycje i rozwiązania związane z imprezą powinny brać pod uwagę potrzeby społeczności lokalnych, również po zakończeniu mistrzostw.

Nasza propozycja nie jest ostateczna i ma służyć wspólnemu wypracowaniu ekologicznych celów Euro 2012. Realizacja ekologicznej strategi Euro 2012 będzie nie tylko dobrym instrumentem marketingowym, który zwiększy atrakcyjność Polski i Ukrainy dla kibiców, ale także realnym dowodem, że Polska i Ukraina są zdeterminowane w osiąganiu zrównoważonego rozwoju, który zobowiązały się realizować w 1992 roku w Rio de Janeiro.

Warto ponadto czerpać dobre przykłady z innych krajów, które organizowały podobne duże wydarzenia, jak chociażby program GREEN GOAL w ramach mistrzostw FIFA 2006 w Niemczech czy TOWARDS A ONE PLANET OLIMPICS - ekologiczne założenia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, których podstawowe założenia opisane są w załączonych materiałach.

Z wielką satysfakcją przyjęlibyśmy zaproszenie do udziału w pracach nad organizacją mistrzostw. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

Załączniki

1. Fragment raportu z realizacji celów ekologicznych Mistrzostw Świata w Piłce nożnej w Niemczech w 2006 roku. Całość raportu dostępna jest pod adresem internetowym:

www.oeko.de/oekodoc/292/2006-011-en.pdf

2. Towards a One Planet Olympics - opis działań podejmowanych przez Londyn - gospodarza Igrzysk Olimpijskich w roku 2012.

Do wiadomości

Pani Elżbieta Jakubiak, Minister Sportu Rzeczpospolitej Polskiej;

Pan Michel Platini, Prezes UEFA;

Pan Michał Listkiewicz, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej;

Pan Krzysztof Grzelczyk, Wojewoda Dolnośląski;

Pan Maciej Klima, Wojewoda Małopolski;

Pan Jacek Sasin, Wojewoda Mazowiecki;

Pan Piotr Karczewski, Wojewoda Pomorski;

Pan Tomasz Pietrzykowski, Wojewoda Śląski;

Pan Tadeusz Dziuba, Wojewoda Wielkopolski;

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Warszawy;

Pan Marek Kopel, Prezydent Miasta Chorzowa;

Pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska;

Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa;

Pan Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania;

Pan Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocławia;

Media.