Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Centrum Zrównoważonego Transportu zaprasza na konferencję prasową:

CZY PKP PRZEWOZY REGIONALNE WYŁUDZAJĄ DOTACJE?

* Według PKP PR, spółka na 2006r. prognozuje ok. 600 mln zł strat w ruchu regionalnym (za Rzeczpospolitą z 14 XII 2005) i tyle oficjalnie potrzebuje dotacji. Jednakże suma żądanych dotacji PKP PR z poszczególnych województw wynosi blisko 800 mln zł. Oznacza to, że przewoźnik żąda prawie 200 mln zł więcej dotacji niż wynosi prognozowany deficyt!

* W PKP PR koszty zarządu (m.in. wynagrodzenia) są ustalane jako procent marży od wszystkich innych kosztów. Zarząd jest więc zainteresowany jak najwyższymi kosztami!

* Koszty wykazywane przez PKP PR nie są realnie ponoszonymi kosztami. Zarząd spółki, co roku uchwala koszty i ich składowe, które służą wyliczeniu deficytu. Nie znamy innej spółki, która sama sobie uchwala ponoszone koszty.

* Przewoźnik w rozliczeniach realizowanych usług operuje arbitralnie ustalonymi wskaźnikami które uśredniają koszty i przychody na poszczególne województwa. W efekcie rozliczenia stanowiące podstawę do oczekiwań przewoźnika na kwotę dotacji zafałszowują rzeczywisty obraz przewozów. Nie ma znaczenia, czy w danym województwie koszty są niższe, a przewozy i przychody większe niż w innym, gdyż i tak są "po równo" dzielone na województwa.

* W ciągu 2005 r. stawki kosztów prowadzenia pociągów PKP PR wzrosły o 10-30% w wobec 2004 r. dla poszczególnych pociągów prowadzonych tym samym taborem, przy inflacji 1%!

* PKP PR nie prowadzi w regionach usług o charakterze służby publicznej, gdyż nie realizuje w pełni oferty zamówionej przez samorządy wojewódzkie. Przewozy regionalne objęte dofinansowaniem są realizowane w niskim standardzie, znacznie niższym niż komercyjnie wykonywane przewozy regionalne Łódź-Warszawa. Samorządy nie mają wpływu na ostateczny minutowy rozkład jazdy.

* PKP PR zaniża całkowite przychody wynikające z realizacji przewozów. Na konferencji podamy przykład województwa, gdzie przychody wynikające z rzeczywistego wykonania znacznie odbiegają od wyliczeń przewoźnika.

* W 2005 r. koleje w Polsce jako jedyne w krajach Unii Europejskiej zmniejszyły przewozy osób o 6% i pasażerokilometrów o 11%. Spadek w kraju wygenerowały PKP PR przez złą ofertę.

Raport został skierowany do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

26 stycznia 2006, g. 12.00
CENTRUM FINANSOWE CFP
Warszawa, ul. Puławska 15 (wejście od Goworka)
sala SIGMA (II p.)