Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

29 listopada 2007 r. Gazeta Wyborcza i Puls Biznesu opublikowały artykuły o spodziewanym niewielkim zysku na koniec roku w spółce PKP Przewozy Regionalne. Obie gazety, prawdopodobnie za rzecznikiem prasowym spółki, podały wyniki netto z poprzednich lat. Miały to być straty w wysokości:

Rok Wynik netto PKP PR
2004 - 763,4 mln zł
2005 - 647,2 mln zł
2006 - 202,5 mln zł

Sęk w tym, że tylko kwota dla roku 2005 zgadza się z danymi podanymi w odpowiednich raportach rocznych przewoźnika, dostępnych publicznie na jego stronach internetowych. Według tych raportów strata netto w roku 2006 była nieco niższa niż podano (-142,5 mln zł), natomiast w roku 2004 zupełnie minimalna (jedynie -0,9 mln zł).

Wielokrotne zawyżenie straty z 2004 roku miało najprawdopodobniej na celu stworzenie tezy o stałej poprawie wyniku finansowego spółki.

Duże lepiej jednak oceniać spółkę po wyniku na sprzedaży (czyli bez uwzględnienia rozmaitych dotacji). Według raportów rocznych wynosił on:

Rok Wynik na sprzedaży
2003 - 1 444 mln zł
2004 - 1 163 mln zł
2005 - 973 mln zł
2006 - 915 mln zł

Z powyższego zestawienia widać, że chociaż strata na sprzedaży była z roku na rok nieco niższa, to jednak o poprawie wyniku finansowego netto w największym stopniu decydują coraz wyższe dotacje państwa i samorządów.