Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Przewozy pasażerów koleją rosną...

Z informacji publikowanych przez PKP S.A oraz pojawiających się w prasie wynika, iż rośnie liczba pasażerów kolei. To precedens, nie notowany od co najmniej kilkunastu lat. W pierwszym półroczu br. przewozy pasażerskie spółek z grupy PKP wzrosły o 1,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - największy wzrost, o prawie 13%, odnotowała spółka PKP Intercity. O prawie 0,9 mln wzrosła liczba pasażerów trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej

...ale nie w PKP Przewozy Regionalne

PKP Przewozy Regionalne jest jedyną spółką, która zanotowała spadek - w pierwszym półroczu 2006 r. skorzystało z jej usług o 365 tysięcy pasażerów mniej niż w pierwszym półroczu 2005 r.

Nawet znacznie zwiększone przewozy w okresie wakacyjnym (0,4 mln w stosunku do roku ubiegłego) nie wpłynęły na zmianę tego negatywnego trendu, przewozy w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. były nadal o 0,2 mln mniejsze niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Pamiętać przy tym należy, iż wakacje to tradycyjny okres "żniw" dla przewoźników, w tym okresie wielkość przewozów zależy w dużej mierze od czynników niezależnych od nich samych, np. pogody (wyjątkowo w tym roku sprzyjającej).

Na wzrost liczby klientów np. spółki PKP IC wpłynęły dobre działania marketingowe, w tym wprowadzenie atrakcyjnych ofert biletowych, jak np. pakiet Wojażer, czy bilet Bikini (nad Bałtyk za 15 zł). PKP Przewozy Regionalne także wprowadził własne oferty wakacyjne (np. Karnet Wakacyjny), jednocześnie, co dziwi, zlikwidował ulgę na popularne bilety wycieczkowe powrotne.

Jednak główną przyczyną wzrostu liczby pasażerów nie jest, jak twierdzą przewoźnicy, poprawa jakości oferty przewozowej, lecz wzrost cen paliw – uważa Krzysztof Rytel z Centrum Zrównoważonego Transportu.