Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

8 września br. odbyła się konferencja konsultacyjna dotycząca infrastruktury transportowej w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia). Przedstwiono na niej plany inwestycji transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegóły w załączonej prezentacji.

W Projekcie przewidziano 21,6 mld euro na projekty transportowe, z czego dofinansowanie Unii wyniesie 15,1 mld euro. 54% środków przeznaczono na drogi, 30% na kolej, a 16% na inne środki transportu.

Listę priorytetowych inwestycji można pobrać spod adresu

mi.sprint.com.pl/viewattach.php/id/453b4f589693642bb577989a02e590ad