Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wydało dwie broszury dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, które można otrzymać bezpłatnie.

Broszura pt. Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi zawiera podstawowe fakty dotyczące transportu, którymi mogą się posługiwać organizacje ekologiczne w swoich działaniach. W wydawnictwie omawiamy statystykę wzrostu transportu drogowego w kraju i prognozy dalszego wzrostu, najistotniejsze zagrożenia, jakie niesie ze sobą transport drogowy, w tym hałas, zanieczyszczenia powietrza etc, a także podstawowe działania, które może podjąć każdy obywatel, aby ograniczyć wzrost transportu samochodowego. Autorem jest mgr inż. Bartosz Suchecki. Wydawnictwo konsultował dr Andrzej Kassenberg. [zobacz >>>]

Broszura pt. Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających OOŚ, w tym inwestycji drogowych to praktyczny przewodnik dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców po arkanach prawa ochrony środowiska. Zawiera opis podstawowych aktów prawnych z zakresu postępowania z udziałem społeczeństwa, w szczególności Konwencji z Aarhus, Dyrektywy Siedliskowej, Dyrektywy o udziale społecznym, Prawa Ochrony Środowiska, a także praktyczne porady z zakresu udziału w postępowaniach z udziałem społeczeństwa. Autorem broszury jest Magdalena Bar - prawnik kancelarii Jendrośka, Jerzmański, Bar i Wspólnicy.

Broszury posiadamy w nakładzie 600 szt. każda. Wnioski o przesłanie broszury można kierować pocztą, e-mialem lub telefonicznie do biura w Warszawie.