Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Folder wydało stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach projektu Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie, dzięki dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zdjęcia: Aleksander Buczyński, Piotr Gogolewski, Marcin Hyła, Marcin Jackowski, Przemek Miller, Marcin Myszkowski, Sebastian Pawłowski, Krzysztof Rytel, Kazimierz Uromski, Magda Zowsik. Opracowanie merytoryczne: Zielone Mazowsze. Redakcja: Marcin Jackowski. Projekt i skład: Agnieszka Sienkiewicz.