Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Parking rowerowy pod biblioteką. Ulica w tle to dawna obwodnica śródmieścia - jedna z jezdni została zamknięta i przeznaczona na szeroki ciąg pieszo-rowerowy.