Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Komisja Europejska przygotowuje się do opracowania propozycji regulacji prawnych mających na celu internalizację kosztów zewnętrznych transportu drogowego na poziomie Unii Europejskiej. Obecnie opracowany został wstępny dokument oraz prowadzone są konsultacje nad zasadnością przyjęcia takich regulacji oraz kierunkiem ich działania. Dokument wstępny oraz ankieta znajdują się na stronie oficjalnej Komisji Europejskiej pod linkiem:

ec.europa.eu/transport/white_paper/consultations/index_en.htm

Dla osób mających problemy z wypełnieniem ankiety w języku angielskim podajemy także link do polskiego tłumaczenia tej ankiety znajdującego się na stronie PKP PLK S.A.:

pkp.pl/node/1278

Jako że język polski jest językiem oficjalnym Unii Europejskiej, ankietę można wypełnić w języku polskim, mimo iż została sporządzona tylko w języku angielskim. Ankietę można wypełniać tylko do 31 grudnia 2007 roku.